Ør av glede?

Har du kjent fryden i kroppen når den bobler av glede? I det øyeblikket vet man at man kan flytte fjell om det var nødvendig? Kroppen blir lett, og hodet blir lett, en våger mye mer og glede handler om nettopp det, – å våge livets utfordringer.

Vi har mange synonymer for glede. Har vi et rikere språk enn vi har lett for å tro?

Her er hva jeg fant av synonymer: begeistring, behag, fagnad, fornøyelse, fryd, gammen, harmoni, henrykkelse, hygge, jubel, lykke, lystighet, moro, munterhet, oppmuntring, salighet, smil, tilfredshet, bifall, ekstase, elan, eldhug, engasjement, entusiasme, furore, fyrighet, gledesrus, glød, henførelse, henrykkelse, ild, innsatsvilje, inspirasjon, jubel, lidenskap, liv og sjel, løftning, rus, stemning, varme, behag, fornøyelse, harmoni, hygge, idyll, komfort, kos, lykke, lykksalighet, metthet, ro, salighet, tilfredshet, trivsel, velbefinnende, velbehag, velvære, behage, berolige, gjøre til lags, innfri, lykksaliggjøre, oppfylle, stagge, tilfredsstille.

Har du erfart alle disse forskjellige fasettene av glede?

Skal du gjøre noe vanskelig så sørg for å få en skikkelig latterkule først! Det fungerer som en omstart på harddisken din. Det løser ut stress, kroppen slapper av og du får tilbake dine kognitive ferdigheter. Vanskelige oppgaver kan mestres på en enkel og tilfredstillende måte. Din evne til å se de gode løsningene er skarp og kjapp! Et nei trenger ikke være et nei lenger, men en mulighet for en annen løsning! Når du er glad har du mye større tilgang til deg selv og dine muligheter.

Hva skal til for at dagen din blir fylt av glede?

Hva er glede for deg?

Hva ønsker du mer av?

Hva med å starte dagen med spørsmålet:

Hva skal til for at denne dagen skal være fylt av glede?