Ør av glede?

Har du kjent fryden i kroppen når den bobler av glede? I det øyeblikket vet man at man kan flytte fjell om det var nødvendig? Kroppen blir lett, og hodet blir lett, en våger mye mer og glede handler om nettopp det, – å våge livets utfordringer. Vi har mange synonymer for glede. Har vi […]