Glede

Glede er et valg som, – om du våger å velge det, kan endre din opplevelse av hverdagen på et blunk.
Det kan også gi deg den energien du trenger for å håndtere utfordrende situasjoner.
Det handler ikke om å velge bort det som er vanskelig men å invitere gleden inn til deg.
Ingen andre kan velge det for deg, eller til deg. Dette avhenger kun av deg. Du må velge.
Hva er glede for deg?
Hvordan kjenner du deg i kroppen når du er glad?
Hvordan ser du på deg?
Hvordan føler du om deg?
Hvordan føler du om utfordringene i livet ditt?
Vi har alle utfordringer uansett om vi er glad, lei, tungsindig eller deprimert.
Vi bare håndterer utfordringene annerledes og lar ikke det ta knekken på oss eller ødelegge dagen.
I det du bestemmer deg for å la mer glede komme inn i hverdagen din vil du se at mirakler begynner å skje.
Det som før tynget deg får ikke så stor oppmerksomhet. Plutselig har du et smil om munnen istedet for en tåre i øyekroken som du prøver å gjemme.
Glede kan være så mye, – stormende latter feks…….
D80-53537-20130714
….eller stille, indrelig og varm…..
D80-53533-20130714
Alt du gir oppmerksomhet blir det mer av……..hva vil du ha mer av?

Lagre