I’m just a dreamer

Hello, he said, – can I be your friend? I said – Who are you? – – – – – I repeated: Who are you? – – – I’m a dreamer. Just a dreamer. – – What are you dreaming of? – – – I’m dreaming of green, green hillsides – – – I’m dreaming […]

Ør av glede?

Har du kjent fryden i kroppen når den bobler av glede? I det øyeblikket vet man at man kan flytte fjell om det var nødvendig? Kroppen blir lett, og hodet blir lett, en våger mye mer og glede handler om nettopp det, – å våge livets utfordringer. Vi har mange synonymer for glede. Har vi […]